Kontokorentní úvěr

Co je kontokorentní úvěr?

Kontokorent neboli povolené přečerpání je doplňková služba, kterou banky nabízí k běžným účtům. Klient, který má sjednán kontokorent může jít na svém účtu do mínusu a čerpat tak úvěr od banky. Lze ho využít především v případě náhlých a nečekaných výdajů, kdy klient nemá na účtu dostatek svých vlastních financí.

Parametry kontokorentu

Mezi hlavní parametry kontokorentu se řadí úvěrový limit, úroková sazba a poplatky za zřízení a vedení. Úvěrový limit neboli výše kontokorentu je předem sjednána ve smlouvě, stejně jako doba, do kdy musí být úvěr splacen. Kontokorentní úvěr je neúčelový a pouze krátkodobý, proto jsou za vypůjčené finanční prostředky účtovány vyšší úrokové sazby. Dohodnutý úrok se platí za každý den čerpání. Splácení úvěru probíhá automaticky s každou příchozí platbou na účet klienta, proto není stanovena pevná měsíční splátka. Jakmile je na účtu obnoven kladný zůstatek, může být kontokorent opětovně čerpán. V případě, že vypůjčené peníze nejsou vráceny do stanoveného termínu nebo dojde k vyššímu čerpání, než je povolený úvěrový limit, účtují si banky poměrně vysoké sankční poplatky.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají