Obchodní podmínky

Tento pojem patří do kategorie: Obecné

Zobrazeno: 8212x owl small
 

 

Jedna ze stěžejních součástí uzavírání smluv mezi dvěma stranami. Spotřebitel je díky obchodním podmínkám informován o všech pravidlech, které se smlouvy týkají. Obchodním podmínkám je vhodné věnovat čas, mohou v ní totiž být nejasnosti a informace, která vám druhá strana (záměrně) nesdělila. Jestliže vám něco není jasné, nebojte se zeptat bankovního poradce či nezávislého specialisty (např. v naší poradně).

Obchodní podmínky musí mimo jiné obsahovat tyto náležitosti:

  • název obchodní firmy nebo jméno a příjmení provozovatele,
  • identifikační číslo (IČ),
  • sídlo firmy či bydliště fyzické osoby (FO),
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku,
  • spisovou značku (byla-li přidělena),
  • kontaktní údaje.
 
Přejít na slovník pojmů