Ochrana proti přepětí

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 3780x owl small
 

 

Přepěťová ochrana je speciální elektrický přístroj, který chrání ostatní elektrická zařízení před poškozením jejich izolace, které by mohlo způsobit vyšší přepětí, než jaké je tato izolace schopná vydržet. O přepětí lze hovořit v případě, že napětí je dvojnásobné. Přepěťovou ochranu je vždy nutné přizpůsobit konkrétní budově a především jejímu zařízení a technickému vybavení.

Existuje několik základních druhů přepěťové ochrany. Patří mezi ně především polovodičové přepěťové ochrany, ochranné jiskřiště, růžková bleskojistka, vyfukovací trubice, ventilová bleskojistka či průrazka. Ochrana proti přepětí se dříve dělila do 3 základních tříd (B, C, D). Nově se používá označení typu 1,2,3. Toto rozdělení vychází z toho, o jak silnou ochranu se jedná. Přepěťová ochrana třídy B (typu 1) je tzv. hrubá ochrana, přepěťová ochrana třídy C (typu 2) představuje střední ochranu a přepěťová ochrana třídy D (typu 3) označuje ochranu jemnou instalovanou především do drahých elektronických přístrojů, jako jsou například počítače.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png