Odbytné

Co je odbytné?

Odbytné je částka, která je vyplacena účastníkovi penzijního připojištění, který nechce čerpat naspořenou ve formě penze, ale dává přednost jednorázové dávce. Odbytné rovněž náleží účastníkovi penzijního připojištění při ukončení smlouvy dohodou nebo vypovědí, trvalo-li pojištění nejméně 12 měsíců. Vyplácení odbytného je rovněž spojeno s ukončením kapitálového životního pojištění. U smluv po 1. 1. 2005 se místo odbytného setkáme s termínem odkupné. Význam obojího je však totožný.

Výpočet odbytného se u penzijního připojištění a kapitálového životního pojištění výrazně liší. V případě prvého má od smlouvy odstupující účastník nárok na vyplacení vložených částek a výnosů z nich. Naopak zaniká nárok na připsané státní podpory a výnosy z nich. Účastník, kterému k penzijnímu připojištění přispíval zaměstnavatel, musí také počítat se zdaněním těchto příspěvků a výnosů z nich ve výši 15%.

Složitější je výpočet odbytného u kapitálového životního pojištění. Rozhodně je však počítat s částkou menší, než je součet zaplaceného pojistného a výnosů z něj. Výše odbytného je totiž zmenšena o náklady, které souvisí se správou uzavřené pojistky a které nejsou v případě předčasného ukončení smlouvy zcela uhrazeny. Výše odbytného je rovněž snížena o rizikovou složku, která slouží ke krytí pojistné události v případě předčasné smrti pojištěnce. Pojišťovna z odbytného dále odvede 15% srážkovou daň, jejíž základ je vypočten z rozdílu mezi odbytným a zaplaceným pojistným, přičemž do zaplaceného pojistného se nezapočítávají případné příspěvky zaměstnavatele. Zpětně dodanit je rovněž třeba daňové úlevy z minulých let.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají