Odklad placení příspěvků

Tento pojem patří do kategorie: Spoření

Zobrazeno: 1539x owl small
 

 

Jestliže účastník není schopen po nějakou dobu řádně platit příspěvky na penzijní připojištění, může písemně zažádat o odklad plcení příspěvků. Musí tak učinit alespoň jeden měsíc před požadovaným začátkem odkladu. Doba, po kterou byly příspěvky odloženy, se započítá do doby pojištění, jakmile účastník příspěvky zpětně doplatí. Účastník má po dobu odkladu nárok na podíl z výnosů fondu, avšak nikoli na státní příspěvek.

 
Přejít na slovník pojmů