Odstávka vody

Odstávky vody bychom mohli rozdělit, podobně jako třeba odstávky elektřiny, na ty plánované a na ty neplánované, které jsou důsledkem havárie vody. K plánované odstávce vody přistupují vodárenské společnosti vždy, když je to nutné pro opravy, úpravy či revize vodovodního potrubí. O plánovaných odstávkách vody informují vodárenské společnosti zpravidla na svých webových stránkách a často také pomocí letáků v oblastech, kterých se odstávka vody dotkne. Díky tomu se na takovou odstávku vody mohou obyvatelé připravit.

Odstávka vody u závažnější havárie

Jiná je situace v případě závažnějších havárií vody, při kterých je téměř vždy nutné zastavit dodávky vody do určitých oblastí. Na vině často bývá prasklé vodovodní potrubí či závada na vodovodní přípojce. Předpokládá-li se delší neplánovaná odstávka vody, musí mnohdy vodárenské společnosti přistoupit k náhradnímu zásobování vodou. To může být řešeno nejčastěji přistavením cisterny s pitnou vodou, ale v některých situacích je nutné přistoupit i k připojení k náhradnímu zdroji či k zbudování provizorního vodovodu. 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají