Plynový přímotop

Plynové přímotopy jsou samostatná topná tělesa nezávislá na rozvodech vytápění. Rozlišují se dva základní typy plynových přímotopů.  Prvním typem jsou přímotopy statické neboli nástěnné, které jsou napojeny na rozvody plynu v tlakových trubkách. Druhý typ představují přímotopy přenosné, napájené z tlakových lahví topným plynem, nejčastěji propan butanem. Obecně platí, že oba druhy plynových přímotopů se vyplatí především tam, kde není vhodné budovat složité systémy vytápění. 

Statické plynové přímotopy jsou obvykle umístěné na vnějších stěnách místností. Spaliny jsou odváděny buď komínem, nebo přes zeď ven z budovy. Nejčastěji se s nimi lze setkat ve starých bytech s malým počtem místností a upřednostňují se tehdy, když je nevyhovující průřez komínu, který znemožňuje instalaci plynového kotle. Nepotřebují tedy k provozu komín, jsou jednoduché na regulaci a instalaci a při vytápění nedochází k tepelným ztrátám. Výhodou jsou i nízké náklady na vytápění. Nevýhodou je poměrně náročná údržba, unikající spaliny špinící omítky, nutnost samostatné regulace každého přímotopu zvlášť a nebezpečí úniku plynu, potažmo požáru.

Přenosné přímotopy jsou vhodné především k občasnému vytápění. Nezbytností je, aby byly vytápěné prostory dobře odvětrány a nedocházelo k hromadění spalin. Díky tomu, že jsou přenosné, jsou tyto přímotopy i jednoduché na manipulaci a snadno regulovatelné. Pojí se s nimi i nižší náklady na vytápění. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, větší hmotnost, nutnost pravidelné výměny zásobníků plynu a produkované spaliny.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají