Podílové fondy

Tento pojem patří do kategorie: investice

Zobrazeno: 820x owl small
 

 

Jedná se o investiční produkt. Klienti vkládají své finance do fondu. Za tyto peníze jsou nakoupena určitá aktiva podle pravidel předem stanovených ve smlouvě. Vzniká tak portfolio aktiv spravované vybraným manažerem s cílem dosáhnout výhodného zhodnocení. Každý investor zároveň dostane podílový list, jehož hodnota roste či klesá v závislosti na situaci vlastního jmění fondu. Výnos může získat odprodejem svého podílu. V takovém případě má nárok na odměnu ve výši rozdílu mezi hodnotou při nákupu a prodeji po odečtení poplatků. V jiných situacích je výhodné držení listu, jelikož vynáší pravidelné obnosy. 

 
Přejít na slovník pojmů 
 

Souvisejíci pojmy