Pojistné podmínky

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 3643x owl small
 

 

Smlouva mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojištěným jasně definuje podmínky, za kterých je pojistitel povinen krýt pojistnou událost pojištěného. Smlouva se často odkazuje na nebo přímo zahrnuje všeobecné pojistné podmínky.

 
Přejít na slovník pojmů