Pojistné podmínky

Smlouva mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojištěným jasně definuje podmínky, za kterých je pojistitel povinen krýt pojistnou událost pojištěného. Smlouva se často odkazuje na nebo přímo zahrnuje všeobecné pojistné podmínky.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají