Pojistník

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 5945x owl small
 

 

Pojistník je osoba, která uzavírá smlouvu s pojistitelem (pojišťovnou). V této smlouvě je přesně deklarovaný druh pojištění, výše pojistného plnění, podmínky pro vyplacení pojistného, atd. V případě, že se v souladu se smlouvou stane pojistná událost, má pojistník právo po pojišťovně požadovat výplatu pojistného plnění.

 
Přejít na slovník pojmů