Pojistník

Pojistník je osoba, která uzavírá smlouvu s pojistitelem (pojišťovnou). V této smlouvě je přesně deklarovaný druh pojištění, výše pojistného plnění, podmínky pro vyplacení pojistného, atd. V případě, že se v souladu se smlouvou stane pojistná událost, má pojistník právo po pojišťovně požadovat výplatu pojistného plnění.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají