Prázdniny na splácení jistiny

Co jsou prázdniny na splácení jistiny?

Dohodnuté časové období, během kterého splácí klient bance pouze úroky z úvěru. Téměř nikdy banky nepřistupují na tzv. úvěrové prázdniny, kdy klient neplatí za určité období ani jistinu a ani úroky. Po ukončení stanovené doby dochází buď k jednorázovému splacení části jistiny (která byla odložena) a následném pravidelném splácení měsíčních splátek podle splátkového kalendáře, nebo klient pokračuje v klasickém splácení, v němž jsou jednotlivé splátky zvýšené vlivem odkladu.

Tzv. prázdniny na splácené jistiny (často nazvané i jako odklad splácení jistiny) se využívají zejména tehdy, pokud se klient dostane do nenadálé životní situace, kdy nezvládá splácet celou částku úvěru. Nejčastěji se jedná o ztrátu zaměstnání či dlouhodobé hospitalizaci.  Aby banky na odklad přistoupily, měl by je klient kontaktovat co nejdříve – nejlépe ještě tehdy, pokud teprve hrozí riziko neschopnosti splácet. Vzniklou situaci řeší banky vždy individuálně na základě konkrétního úvěru a potřeb klienta. Některé banky mají možnost odkladu splátek v případě finančních problémů zakotvenou ve smlouvě, jiné banky nejsou k tomuto kroku příliš svolné. V každém případě platí, že většina bank umožňuje prázdniny na splácení jistiny pouze po určitou dobu (nejčastěji 6 měsíců).

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají