Primární energie

Co je primární energie?

Primární energii najdete v surové podobě přirozeně v přírodě. Jde například o uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo, vítr, sluneční záření atd. Jakmile primární energii přeměníte určitým procesem v jinou formu energie, stává se z ní energie sekundární.

Například dřevo, které patří do primární energie, můžete procesem hoření přemenit na teplo, tedy sekundární energii. Stejně tak sluneční záření pomocí fotovoltaiky změníte v elektřinu atd.

Primární energie je rozdělena na energii obnovitelnou (ze slunečního záření, větru, biomasy atd.) a na energii neobnovitelnou (uhlí, ropa, zemní plyn, jádro). 

To, kolik primární energie z neobnovitelných zdrojů nemovitost ročně spotřebuje, určuje, jak velký dopad má provoz budovy na životní prostředí.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají