Revize plynoměrů

Každý provozovatel plynového zařízení je ze zákona povinen provádět jeho pravidelnou kontrolu a revize. Zatímco perioda provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovená zákonem, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce daného spotřebiče.

Lhůta pro provádění provozních revizí na všech plynových zařízení je 1krát za 3 roky. Kromě toho se musí jednou ročně provést pravidelná kontrola. Tyto kontroly smí provádět pouze osoba proškolená pro jejich obsluhu (revizní technik).

Při revizi plynu se kontroluje následující: umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu a jednotlivých stoupacích větví rozvodu; umístění, funkčnost a těsnost regulátorů, plynoměrů a uzávěrů plynových spotřebičů; těsnost veškerých rozebíratelných spojů s vizuálním posouzením stavu domovního plynovodu a přítomnost oxidu uhelnatého CO. V neposlední řadě je nutné zkontrolovat i rozmístění plynových spotřebičů z důvodu dostatečného prostoru a jeho větrání.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají