Struska

Struska je tvrdá hmota podobná kameni vznikající při vysokých teplotách v pecích oceláren, tepláren nebo tepelných elektráren. Zde se tvoří jako vedlejší produkt spalovaných příměsí. Původně byla považována za odpad, ale později se díky své pevnosti a trvanlivosti začala hojně používat ve stavebnictví. Prodává se jako běžná stavební hmota. Upotřebení nachází při budování cest a silnic nebo jako vhodná vrstva pod zámkovou dlažbu. Přidává se též do základů budov nebo parkovišť. Je vhodným materiálem pro násypy nebo jako zásyp k vyplnění vytěžených prostor. Využívá se též při výrobě škvárobetonu a jako posypový materiál při ošetřování chodníků a silnic během zimního období. Jedinou nevýhodou strusky je její bobtnavost. Při špatném zaizolování, kdy nasaje zatékající vodu, může stavbu časem poškodit rozvalením, nebo rozpukáním.

Díky procesu svého vzniku, kdy je tavena při vysokých teplotách, může vzdáleně připomínat meteorit, jenž proletěl zemskou atmosférou. 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají