Úrok z prodlení

Co je úrok z prodlení?

Úroky z prodlení je povinen platí dlužník, který nesplácí své závazky včas. Úroky z prodlení se mohou vedle dlužníka týkat také nájemce, který včas nezaplatil nájemné, či daňového plátce, který včas neodvedl vyměřenou daň do veřejného rozpočtu.

Výpočet úroku z prodlení není složitý. Stačí k němu znám výši dlužné částky, výši úrokové sazby z prodlení a dobu prodlení. Výpočet je pak stejný jako v případě běžného úroku a lze ho tedy provést podle následujícího vzorce:

úrok z prodlení = (dlužná částka X sazba X doba) /100

Výši úroku z prodlení si mohou od 1. 1. 2014, tedy od data účinnosti nového občanského zákoníku, strany dohodnout smluvně. Doposud závazná výše úrokové sazby z prodlení, kterou stanovuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb., se pak použije jen v případě, že si strany její výši nedohodnou. Tato úroková míra odpovídá repo sazbě stanovované ČNB navýšenou o 8 procentních bodů. Nový občanský zákoník však na druhou stranu neumožňuje vymáhat poplatek z prodlení.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají