Všeobecné pojistné podmínky

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 2802x owl small
 

 

Jedná se o právní rámec, který vymezuje smlouvu mezi pojistníkem a pojistitelem. Obsah všeobecných pojistných podmínek je zakotven ve 13. paragrafu zákona o pojišťovnictví. Pro platnost pojistných smluv jsou tyto podmínky závazné.

 
Přejít na slovník pojmů