Zelená úsporám

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 2562x owl small
 

 

Zelená úsporám byl dotační program Ministerstva životního prostředí (MŽP) zaměřeným na snižování energetické náročnosti budov, výstavbu nových nízkoenergetických budov a efektivnější využití zdrojů energie. Dotační program byl spravován Státním fondem pro životní prostředí (SFŽP).

V roce 2013 byl spuštěn dotační program Nová zelená úsporám, který by měl na předchozí úspěšný program navázat. Celkový objem prostředků určených k rozdělení má do roku 2020 dosáhnout výše 27 mld. korun, přičemž většina prostředků má jít z prodeje emisních povolenek. Pro rok 2014 je v programu Nová zelená úsporám k rozdělení určeno 1,9 mld. korun.

Peníze v programu Nová zelená úsporám mají být využity například na zateplení budov, na výměnu kotle nebo na pořízení solárních systémů pro přípravu teplé vody. Část prostředků má jít i na podporu výstavby rodinných domů s nízkou energetickou náročností. Výše dotace záleží na realizovaných opatřeních a pohybuje se mezi 30 až 55% z celkových nákladů na projekt. Pro přiznání dotace je rovněž nutné předložit odborný posudek vypracovaný energetickým specialistou.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png