Životní pojištění

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 1658x owl small
 

 

Kompenzuje všechny události, které nějakým způsobem ohrožují klienta na zdraví či životě. Pojistnou událost pak představují úrazy. Velikost pojistné částky, která je vyplacena po úraze v rámci pojistného plnění, si klient sjednává ve smlouvě. Druhy životního pojištění pak jsou například - pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití, důchodové pojištění, věnové pojištění, univerzální životní pojištění.

Přečtěte si, jak funguje rizikové životní pojištění.

 
Přejít na slovník pojmů