Břidlicový plyn

Tento pojem patří do kategorie: Plyn, Energie

Zobrazeno: 3323x owl small
 

 

Břidlicový plyn je zemní plyn vázaný v hluboko usazených horninách zvaných břidlice. Břidlice se vytvořili z nánosů bahna a organického materiálu na dně prehistorických moří. Mají nízkou propustnost, proto se k těžbě plynu využívá hydraulické štěpení, neboli frakování. V hornině se tak vytvoří praskliny umožňující průchod plynu.

V současnosti dochází ke globálnímu nárůstu těžby břidlicového plynu. Největší naleziště se nacházejí především na území USA a Kanady. Přibližně třetina veškerých odhadovaných zásob plynu v USA tvoří právě břidlicový plyn, proto jeho význam stále narůstá. S rozvojem těžby tak klesá i cena, která je dnes přibližně na třetině až čtvrtině ceny zemního plynu v Evropě. Zájem o tyto zdroje nekonvenčního plynu se rozšířil i v ostatních částech světa. Kromě Spojených států by nejvíce břidlicového plynu mělo být na území v Číny, Argentiny a Mexika. Do budoucna se tedy předpokládá, že se zabrání tomu, aby Rusko a státy Perského zálivu diktovaly ceny zemního plynu a ostatní země (především v Evropě) byly na jejich dodávkách závislé.

Těžba břidlicového plynu má však značný negativní vliv na životní prostředí. Hydraulické frakování může způsobit kontaminaci podzemních vod, seizmické otřesy, úniky plynů a použitých chemikálií. To vše má zdravotní dopady na obyvatelstvo, včetně rakovinových účinků.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png