Depozitní směnka

Co je depozitní směnka?

Depozitní směnka je bankovní vlastní směnka obsahující písemný závazek banky zaplatit uvedenou částku majiteli cenného papíru ve stanoveném termínu. Oproti tomu vlastník depozitní směnky má právo požadovat zaplacení částky k datu, které je na směnce uvedeno. Lze ji vystavit na libovolnou částku jak v české, tak cizí měně s libovolnou dobou splatnosti. Úročení bývá nastaveno výše než u standardních termínových vkladů a je určeno ve všeobecných obchodních podmínkách vydaných bankou.

V souvislosti s depozitní směnkou nabízí banky doplňkovou službu zahrnující jejich úschovu. Ta však nesouvisí se samotným vkladem (ten představuje vystavení směnky), ale váže se ke směnce jako k instrumentu představujícímu určitou majetkovou hodnotu. Obvykle je poskytována zdarma.

Depozitní směnka je jako instrument peněžního trhu upravena jak zákonem směnečným a šekovým, ale také zákonem o cenných papírech.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají