Depozitní směnka

Tento pojem patří do kategorie: Finance

Zobrazeno: 6268x owl small
 

 

Depozitní směnka je bankovní vlastní směnka obsahující písemný závazek banky zaplatit uvedenou částku majiteli cenného papíru ve stanoveném termínu. Oproti tomu vlastník depozitní směnky má právo požadovat zaplacení částky k datu, které je na směnce uvedeno. Lze ji vystavit na libovolnou částku jak v české, tak cizí měně s libovolnou dobou splatnosti. Úročení bývá nastaveno výše než u standardních termínových vkladů a je určeno ve všeobecných obchodních podmínkách vydaných bankou.

V souvislosti s depozitní směnkou nabízí banky doplňkovou službu zahrnující jejich úschovu. Ta však nesouvisí se samotným vkladem (ten představuje vystavení směnky), ale váže se ke směnce jako k instrumentu představujícímu určitou majetkovou hodnotu. Obvykle je poskytována zdarma.

Depozitní směnka je jako instrument peněžního trhu upravena jak zákonem směnečným a šekovým, ale také zákonem o cenných papírech.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/pujcky.png