Doba splatnosti

Co je doba splatnosti?

Každý peněžní transfer má nějakou dobu splatnosti. To znamená, že pokud nějaká osoba platí za nějakou službu další osobě, je povinna dodržet určitou lhůtu k zaplacení. Běžné peněžní transfery (nákup v samoobsluze) mají okamžitou splatnost. Faktury se naopak platí obvykle s určitým zpožděním, vždy dle uvedené doby splatnosti.

Jaká je doba splatnosti u faktury?

Pokud se strany vzájemně domluví, může být doba splatnosti až 60 dnů. Jestliže se však strany mezi sebou předem nedomluví, je zákonem stanovená doba splatnosti faktury přesně 30 dnů.

I když vám tedy někdo vystaví fakturu se splatností na 14 dní, ale vzájemně jste si tuto dobu neodsouhlasili, jste povinni zaplatit až za 30 dnů.

Splatnost faktury nad 60 dnů není možná, pouze jen v ojedinělých případech, kdy ujednání nebude vůči věřiteli hrubě nespravedlivé (např. pokud odběratel bude zboží předávat dál či při odesílání zboží do zahraničí atp.).

Lhůta doby splatnosti začíná běžet dnem, kdy je vystavena faktura na zboží či službu či kdy je služba či zboží dodáno dle toho, co nastane později.

Mohla by vás zajímat karenční doba.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají