Distributor elektrické energie

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 6971x owl small
 

 

Distributor elektrické energie má na starosti vedení elektřiny z uzlů přenosové sítě (popřípadě přímo od výrobců) až do místa spotřeby. Samotný prodej elektřiny má na starosti dodavatel elektrické energie. V České republice působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce). Jednotliví distributoři mají na starosti rozvod elektrické energie na určitém vymezeném území, tzv. distribuční oblasti.  

  • ČEZ Distribuce: většina ČR (dle krajů sem patří: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský, Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký).  
  • E.ON Distribuce: jižní Čechy a jižní Morava (dle krajů sem patří: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj s Prostějovskem, Zlínský kraj bez Vsetínska a Kraj Vysočina bez Havlíčkobrodska). 
  • PRE Distribuce: Praha spolu s městem Roztoky u Prahy.
 

V daném místě funguje vždy pouze jeden distributor a zákazník jej nemůže změnit. To ale neznamená, že si distributoři mohou svobodně určovat ceny. Distribuce elektřiny a její cena podléhá regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Regulovaná cena distribuce elektřiny tvoří zhruba třetinu celkové ceny, kterou domácnosti platí.  

Spolu s přenosem elektrické energie má distributor na starost odečty stavu elektroměrů a případné poruchy a havárie distribuční sítě. V případě výpadku proudu či technické závadě, je distributor povinen co nejdříve obnovit dodávku elektrické energie.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png