Distributor elektrické energie

Kdo je distributor elektrické energie?

Distributor elektrické energie má na starosti vedení elektřiny z uzlů přenosové sítě (popřípadě přímo od výrobců) až do místa spotřeby. Samotný prodej elektřiny má na starosti dodavatel elektrické energie. V České republice působí tři distributoři elektřiny (ČEZ Distribuce, EG.D a PRE Distribuce). Jednotliví distributoři mají na starosti rozvod elektrické energie na určitém vymezeném území, tzv. distribuční oblasti.  

  • ČEZ Distribuce: většina ČR (dle krajů sem patří: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský, Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký).  
  • EG.D (dříve E.ON Distribuce): jižní Čechy a jižní Morava (dle krajů sem patří: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj s Prostějovskem, Zlínský kraj bez Vsetínska a Kraj Vysočina bez Havlíčkobrodska). 
  • PRE Distribuce: Praha spolu s městem Roztoky u Prahy.

V daném místě funguje vždy pouze jeden distributor a zákazník jej nemůže změnit. To ale neznamená, že si distributoři mohou svobodně určovat ceny. Distribuce elektřiny a její cena podléhá regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Regulovaná cena distribuce elektřiny tvoří zhruba třetinu celkové ceny, kterou domácnosti platí.  

Spolu s přenosem elektrické energie má distributor na starost odečty stavu elektroměrů a případné poruchy a havárie distribuční sítě. V případě výpadku proudu či technické závadě, je distributor povinen co nejdříve obnovit dodávku elektrické energie.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají