Elektrická energie

Co je elektrická energie?

Elektrická energie vyjadřuje schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší elektromagnetické pole je, tím více práce může vykonat. Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem.

Pozor, elektromagnetické pole není totéž co elektrické pole.

Spotřeba elektřiny

Každý spotřebič by měl mít na energetickém štítku uvedeno, jaká je jeho přibližná roční spotřeba elektřiny v kWh. Jedná se ale pouze o přibližnou roční spotřebu. Tento údaj pak vynásobte s udávanou cenou elektřiny konkrétní výrobce a následně můžete porovnat ceny elektřiny mezi dodavateli vzájemně.

Jak spočítat spotřebu elektřiny?

Samotná kWh je jednotka elektrické energie spotřebované za 1 hodinu. Konkrétně vzato představuje 1 kWh množství energie, kterou spotřebuje zdroj (např. počítač) o příkonu 1 000 W za 1 hodinu.

Spotřeba elektrické energie (cena je orientační)
Jednotky Přepočet Cena elektřiny
1 Wh (watthodina) 0,001 kWh; 0,000001 MWh 0,00461 Kč
1 kWh (kilowatthodina) 1 000 Wh; 0,001 MWh 4,61 Kč
1 MWh (megawatthodina) 1 000 000 Wh; 1 000 kWh 4 610 Kč

Jestliže pak dodavatel udává cenu elektřiny 1 kWh za 4 koruny, pak to znamená, že váš počítač o příkonu 1 000 W vám za hodinu na elektřině vezme 4 koruny, za 10 hodin 40 Kč atd. Někteří dodavatelé elektřiny uvádějí své ceny v MWh. V takovém případě vydělte tuto cenu číslem 1 000 a získáte cenu za 1 kWh a pokračujete ve výpočtu, jak jsme si vysvětlili výše.

Nebo zkuste naši chytrou cenovou kalkulačku elektřiny, která vám vypočítá přibližnou spotřebu elektřiny a následně vám ukáže dodavatele, kteří nabízí nejnižší ceny.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají