Elektrické pole

Co je elektrické pole?

Každá částice nabitá elektřinou má kolem sebe elektrické pole. To přitom ovlivňuje ostatní částice v okolí, které také vytvářejí elektrické pole a působí jím zase na další elektrické částice. Proto můžeme elektrické pole popsat jako pomyslnou síť. Její siločáry nám ukazují směr a intenzitu působení elektrického pole. Čím je intenzita elektrického pole vyšší, tím je hustota čar větší.

Druhy elektrického pole

Elektrická pole můžeme dělit na elektrostatická (tedy nepohyblivá) a elektrodynamická (elektrický náboj vytvářející pole se zrychleně pohybuje). Stejně tak se mohou různit i tvary elektrického pole – existuje takzvané homogenní elektrické pole (všechny siločáry jsou vzájemně rovnoběžné) a radiální elektrické pole (všechny siločáry procházejí jedním bodem).

Elektrostatické pole můžete vytvořit třením – například plastu o kožešinu nebo bavlny o sklo. Kolem spotřebičů připojených do elektrické sítě zase vzniká proměnné elektrické pole.

Elektrické pole vs elektromagnetické pole

Zdrojem elektrického pole je elektricky nabitá částice, zato magnetické pole vzniká kolem pohybujícího se elektrického náboje. Elektrické pole a elektromagnetické pole proto nejsou jedno a to samé. Pokud někde vznikne elektromagnetické pole, dochází k působení dvou typů sil – elektrické i magnetické. Souvislost mezi nimi, stejně jako základní zákony elektromagnetického pole, popsal ve 2. polovině 19. století skotský fyzik James Clerk Maxwell v tzv. Maxwellových rovnicích.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají