Elektrostatika

Co je elektrostatika?

Elektricky nabité částice na sebe neustále působí, takže silové pole kolem nich může být proměnlivé. V určitých situacích se ale nemění a nepohybuje, protože ani elektrické náboje nejsou v pohybu. Jsou takzvaně statické. Takže i obor, který se zabývá těmito jevy, se nazývá elektrostatika (opakem je elektrodynamika).

Projevy elektrostatiky

Elektrostatiku už zažil každý z nás. Pokud o sebe třeme dva předměty, vznikají na jejich povrchu v některých případech elektrostatické náboje, jichž přibývá, a vzniká tak elektrické pole. Předměty se díky tomu začnou vzájemně přitahovat (ačkoli bychom selským rozumem řekli, že to není možné).

Díky elektrostatice může krásně přilnout oblečení k tělu, prach usedá na obrazovku televize nebo se suché vlasy tak rády přibližují ke hřebenu. Na principu elektrostatiky jsou založeny i laserové tiskárny nebo fotokopírky.

Výpočet elektrostatiky – Coulombův zákon

To, jak na sebe budou elektricky nabité částice působit, je samozřejmě možné vypočítat. Slouží k tomu takzvaný Coulombův zákon (pojmenovaný podle svého tvůrce a zakladatele elektrostatiky, francouzského fyzika Charlese-Augustina de Coulomba). Případně se k výpočtu používá také Gaussův zákon elektrostatiky.

Základní vzorec pro výpočet elektrostatických sil je:

F = k x [(Q1 x Q2) / r2] 

(elektrostatická síla = Coulombova konstanta krát síla mezi dvěma náboji dělená jejich vzdáleností na druhou)

 

 

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají