Elektrický generátor

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 4938x owl small
 

 

Elektrický generátor je elektrický přístroj, který slouží k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační stroje využívající točivého magnetického pole a cívek, kde se indukuje elektrické napětí. Generátory jsou složeny z rotoru a statoru – rotor vytváří magnetické pole a ve statoru jsou uloženy cívky.

Mezi tři hlavní druhy generátorů tohoto typu patří alternátor, dynamo a unipolární generátor. Alternátor vytváří střídavý proud, je méně poruchový a snadněji se udržuje. Dynamo oproti tomu vytváří proud stejnosměrný. Dříve byl využíván v automobilech, v dnešní době však jeho použití ustupuje ve prospěch levnějších alternátorů.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png