Elektrický generátor

Co je elektrický generátor?

Elektrický generátor je elektrický přístroj, který slouží k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační stroje využívající točivého magnetického pole a cívek, kde se indukuje elektrické napětí. Generátory jsou složeny z rotoru a statoru – rotor vytváří magnetické pole a ve statoru jsou uloženy cívky.

Mezi tři hlavní druhy generátorů tohoto typu patří alternátor, dynamo a unipolární generátor. Alternátor vytváří střídavý proud, je méně poruchový a snadněji se udržuje. Dynamo oproti tomu vytváří proud stejnosměrný. Dříve byl využíván v automobilech, v dnešní době však jeho použití ustupuje ve prospěch levnějších alternátorů.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají