Elektrický odpor

Co je elektrický odpor?

Elektrický odpor se ve fyzice označuje písmenem R a vyjadřuje, jak je dané prostředí propustné pro elektrický proud, respektive, jak špatně ho bude propouštět. Čím je elektrický odpor vyšší, tím méně proudu propustí. A propustnost se leckdy mění i se změnou teploty daného vodiče. Při výběru vodičů je proto potřeba zajímat se i o tuto fyzikální veličinu, jejíž jednotky se označují jako Ohmy (Ω).

Jak se vypočítá elektrický odpor?

Obecně se uvádí, že pokud máme elektrický odpor o hodnotě 1 Ω, tak se při proudu 1 A ztrácí napětí 1 V. Elektrický odpor se ovšem může měnit. A v každém vodiči je jiný. Vypočítat ho proto můžete podle následujícího vzorce:

R = U/I

(elektrický odpor se rovná napětí dělené proudem)

Jde o takzvaný Ohmův zákon, který nám říká, že čím je větší napětí, tím je větší proud. Nebo jinými slovy: čím větší bude odpor, tím menší bude proud.

K čemu slouží rezistor?

Konkrétní hodnota elektrického odporu závisí na okolní teplotě, materiálu vodiče, jeho délce a tloušťce. Pokud chcete elektrické proud snížit cíleně, používá se k tomu takzvaný rezistor. Jedná se o speciální součástku, která má jasně daný elektrický odpor a připojením do elektrického obvodu sníží procházející proud na požadovanou hodnotu. Některé rezistory mohou být proměnné a jejich elektrický odpor je pak možné upravovat podle aktuální potřeby.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají