Elektrický příkon

Co je elektrický příkon?

Elektrickým příkonem se rozumí množství spotřebované elektrické energie za jednotku času. Příkon elektrospotřebiče tedy udává, kolik elektřiny elektrospotřebič při svém chodu spotřebovává. Pro zjištění energetické náročnosti je tedy příkon mnohem důležitější než výrobci viditelněji uváděný výkon. V obou případech je základní jednotkou watt.

Účinost u elektrického příkonu

Poměr mezi výkonem a příkonem pak označujeme jako účinnost. Čím je účinnost vyšší, tím efektivněji dokáže spotřebič měnit elektrickou energii na práci a menší jsou tak i ztráty například v podobě odpadního tepla.

Výpočet elektrického příkonu

Je definován jako množství práce za jednotku času, značí se P a jednotka W (Watt) případně V.A (Voltampér). 

P = U x I

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají