Elektrický příkon

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 7844x owl small
 

 

Elektrickým příkonem se rozumí množství spotřebované elektrické energie za jednotku času. Příkon elektrospotřebiče tedy udává, kolik elektřiny elektrospotřebič při svém chodu spotřebovává. Pro zjištění energetické náročnosti je tedy příkon mnohem důležitější než výrobci viditelněji uváděný výkon. V obou případech je základní jednotkou watt.

Poměr mezi výkonem a příkonem pak označujeme jako účinnost. Čím je účinnost vyšší, tím efektivněji dokáže spotřebič měnit elektrickou energii na práci a menší jsou tak i ztráty například v podobě odpadního tepla.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png