Elektromagnetické záření

Co je elektromagnetické záření?

Elektromagnetické záření vzniká v elektromagnetickém poli – tedy v oblasti, v níž se střetávají elektrické a magnetické síly. Jedná se o jeden z typů vlnění, a i proto se často označuje jako elektromagnetické vlny. Toto záření není viditelné, ale ve vyšší intenzitě ho můžeme cítit jako sálavé teplo.

Kde vzniká elektromagnetické záření?

Elektromagnetické záření se objevuje kolem zapnutých elektrických spotřebičů. Jakmile dochází k přenosu elektrické energie, pojí se to i s elektromagnetickými vlnami, které jsou uzavřené v elektromagnetickém poli kolem vodiče nebo spotřebiče.

Elektromagnetické záření vzniká ale i kolem mobilních telefonů a šíří se z mobilních sítí, radarů, satelitů nebo GPS navigací. Je kolem drátů vysokého napětí i kolem vysílačů. A najdete ho třeba i v mikrovlnné troubě nebo kolem satelitní televize.

Elektromagnetické záření vs. bezpečnost

Je elektromagnetické záření (ne)bezpečné? Jak které. Elektromagnetické záření totiž rozdělujeme na dva druhy:

Ionizující elektromagnetické záření: Jedná se o gama záření a rentgenové záření, které může výt životu nebezpečné.

Neionizující elektromagnetické záření: Jeho negativní účinky nebyly plně prokázány, ale může mít zvýšená zdravotní rizika. Objevuje se všude kolem nás a jeho zdrojů neustále přibývá (vysílače, mobilní telefony atd.).

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají