Energetická politika

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 3241x owl small
 

 

Energetická politika státu je souhrn plánovaných i realizovaných opatření, jejichž účelem je zajistit stabilní hospodaření a zásobování energiemi. V tuzemsku se tomuto tématu věnuje strategie nazývaná jako Státní energetická koncepce. Cílem toho dokumentu je hlavně stanovení dlouhodobých cílů v oblasti energetiky. S ohledem na dynamický vývoj na poli energií dochází k jejím častým aktualizacím.

V rámci evropské integrace se do popředí dostává i vliv jednotné evropské energetické politiky. V jejím případě jsou stěžejními tématy především podpora obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí CO2 a důraz na dlouhodobou udržitelnost využívání energetických zdrojů.

Svou energeticky politiku mají také mnohé soukromé subjekty, především velké firmy. I v jejich případě je hlavním cílem udržitelnost využívání zdrojů energie, ale také budování renomé zodpovědné firmy.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png