Energetická politika

Energetická politika státu je souhrn plánovaných i realizovaných opatření, jejichž účelem je zajistit stabilní hospodaření a zásobování energiemi. V tuzemsku se tomuto tématu věnuje strategie nazývaná jako Státní energetická koncepce. Cílem toho dokumentu je hlavně stanovení dlouhodobých cílů v oblasti energetiky. S ohledem na dynamický vývoj na poli energií dochází k jejím častým aktualizacím.

V rámci evropské integrace se do popředí dostává i vliv jednotné evropské energetické politiky. V jejím případě jsou stěžejními tématy především podpora obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí CO2 a důraz na dlouhodobou udržitelnost využívání energetických zdrojů.

Svou energeticky politiku mají také mnohé soukromé subjekty, především velké firmy. I v jejich případě je hlavním cílem udržitelnost využívání zdrojů energie, ale také budování renomé zodpovědné firmy.

Přečtěte si u nás o udržitelnosti a ekologii v plynárenství. Rovněž máme zpracováno související téma inovací v plynárenství.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají