Obnovitelné zdroje energie

Co jsou obnovitelné zdroje energie?

Obnovitelný zdroj je takový zdroj energie, který se může neustále využívat a nevyčerpá se. Jednotlivé zdroje energie na Zemi se dělí na dvě základní skupiny – neobnovitelné a obnovitelné.

Mezi obnovitelné zdroje patří:

  • energie vody
  • geotermální energie
  • spalování biomasy
  • energie větru
  • energie slunečního záření
  • využití tepelných čerpadel
  • energie příboje a přílivu oceánů

Do neobnovitelných zdrojů se naopak řadí uhlí, ropa, zemní plyn nebo jaderné palivo.

V současné době je trendem více využívat obnovitelných zdrojů na úkor neobnovitelných, a to z toho důvodu, že zásoby surovin jako je ropa, uhlí či zemní plyn se rok od roku snižují. Postupně tedy dochází k hledání alternativních zdrojů, které v budoucnu nahradí zdroje tradiční. Hlavní pozornost je soustředěna právě na zdroje obnovitelné. Alternativní zdroj však neznamená totéž co obnovitelný.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají