Finanční aktiva

Co patří do finančních aktiv?

Do finančních aktiv patří všechny finanční produkty, které nám přináší pravidelný příjem nebo je možné je v případě potřeby prodat, zrušit či vypovědět v krátké době. Mezi finanční aktiva řadíme oběživo (mince a bankovky), dluhopisy, akcie či různé pohledávky. V oblasti investování jsou finanční aktiva chápána jako investiční nástroj, který vlastní drží za účelem výnosu (zisku).

Vedle finančních aktiv existují i reálná aktiva. Ta se z podstaty slova vyjadřují tím, že mají reálnou – fyzickou podobu.  Pod nimi si můžeme představit nemovitosti, pozemky, stroje, umělecké obrazy, patenty či obchodní značky.

Seznam finančních i reálných aktiv se nachází společně s pasivy ve finančním výkazu – rozvaze.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají