Fosilní paliva

Co jsou fosilní paliva?

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách (výraz fosilní pochází z latiny a znamená předvěký) přeměnou odumřelých těl rostlin a živočichů bez přístupu vzduchu. Mezi fosilní paliva patří ropa, zemní plyn a uhlí. Hlavní boom zaznamenaly tyto paliva v době průmyslové revoluce. V současné době se od nich stále více opouští ve prospěch obnovitelných zdrojů, a to hned z několika důvodů. Na prvním místě jsou to důvody ekonomické. Fosilních paliv ubývá, čímž roste jejich cena.

Řadí se tedy mezi zdroje neobnovitelné. Navíc jsou i finančně náročné na dopravu. S těžbou jsou dále spojeny problémy ekologické, především znečišťování ovzduší a životního prostředí škodlivinami vznikajícími v procesu zpracování. V neposlední řadě to jsou důvody strategické. Zásoby fosilních paliv na Zemi nejsou rovnoměrné a státy, které jimi disponují, mají značnou výhodu, která jim skýtá nejen přísun financí, ale i politickou moc.

Jedny z největších zásob klasické (konvenční) ropy se nachází v oblasti Perského zálivu, v Nigérii, Mexiku či Venezuele. Zásoby zemního plynu často provází výskyt ložisek ropy, lze ho ale nalézt i samostatně. Jednou z takových oblastí, kde se hojně nachází, je Rusko. Uhlí se těží v oblastech tzv. uhelných pánví. Kromě USA a Ruska se velké zásoby uhlí nacházejí v Číně, Indii a v Austrálii.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají