Geotermální energie

Geotermální energie je tepelná energie vyvěrající na povrch z hlubin Země. Nejznámějším příkladem jsou erupce sopek, geotermální prameny a gejzíry. Již v pěti-kilometrové hloubce pod povrchem Země je teplota 150 – 180 ˚C. Toho využívají geotermální elektrárny, které se staví ve vulkanicky činných oblastech po celém světě. Turbíny elektrárny zde roztáčí horká pára stoupající pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů.

Geotermální energii lze využít i pomocí poměrně mělkých vrtů. V hloubce kolem 100 m pod zemským povrchem je totiž celoroční teplota kolem 10 ˚C. Tato teplota stačí jako zdroj pro tepelná čerpadla, která vytápí například rodinné domy. Výhodou tohoto zdroje je šetrnost vůči životnímu prostředí, stálost výkonu a téměř bezobslužný provoz.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají