Hlavní jistič

Co je hlavní jistič?

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče jsou tímto způsobem chráněni před poškozením a lidé před možným úrazem. Před přetížením a následným kolapsem je chráněna i distribuční síť. Hlavní jistič je obvykle umístěn blízko elektroměru. V případě jakýchkoliv operací prováděných s elektřinou lze pomocí tohoto jističe ručně vypnout dodávku elektřiny a následně ji zase zapnout. I přestože je jistič majetkem odběratele, jeho výměna a úprava přísluší výhradně specialistovi.

Hlavní jistič bývá buď jednofázový, určený zejména pro byty či rekreační objekty, nebo třífázový využívaný spíše v rodinných domech a místech s náročnějšími spotřebiči. Hodnota hlavního jističe je uváděna v ampérech a počítá se podle maximálního očekávaného příkonu instalovaných spotřebičů. Výpočet hlavního jističe se provede jako součin napětí v síti U a velikosti proudu I ( P=U*I, kde P znamená celkový příkon ve wattech). Pro každý jistič je tedy vhodná odlišná distribuční sazba odvislá od spotřeby elektřiny. Velikost přístroje udává, jak velký objem rezervuje distributor pro dané odběrné místo. Znamená to, že pokud bude odběratel chtít využít tento maximální příkon, bude distributor schopen mu ho ihned dodat.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají