Jaderná fúze

Tento pojem patří do kategorie: Energie

Zobrazeno: 3559x owl small
 

 

Jaderná fúze je reakce, při níž dochází ke slučování lehkých atomových jader a vznikají jádra těžkých prvků. Obecně se většinou jedná o jádra vodíku a helia. Proces probíhá na Slunci a uvolňuje se při něm značné množství energie. Tímto způsobem tak lze zajistit neomezený a levný zdroj energie. Fúze lze dosáhnout za pomoci vysoké teploty a tlaku, které způsobí, že do sebe jádra narazí. V tomto případě se jedná o termonukleární fúzi. Existují i další způsoby, jak provézt jadernou fúzi i bez využití vysokých teplot, žádný se ale nedá využít jako zdroj energie.

Aby se však daly provozovat elektrárny, v nichž by probíhala výroba energie pomocí jaderné fúze, muselo by se vyprodukovat více energie, než kolik se jí při fúzi spotřebuje. To je ale v současné době velice obtížné hlavně díky ohromné teplotě, které je k tomu zapotřebí. Proto se výroba tímto způsobem prozatím nerealizuje.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png