Jaderná fúze

Jaderná fúze je reakce, při níž dochází ke slučování lehkých atomových jader a vznikají jádra těžkých prvků. Obecně se většinou jedná o jádra vodíku a helia. Proces probíhá na Slunci a uvolňuje se při něm značné množství energie. Tímto způsobem tak lze zajistit neomezený a levný zdroj energie. Fúze lze dosáhnout za pomoci vysoké teploty a tlaku, které způsobí, že do sebe jádra narazí. V tomto případě se jedná o termonukleární fúzi. Existují i další způsoby, jak provézt jadernou fúzi i bez využití vysokých teplot, žádný se ale nedá využít jako zdroj energie.

Aby se však daly provozovat elektrárny, v nichž by probíhala výroba energie pomocí jaderné fúze, muselo by se vyprodukovat více energie, než kolik se jí při fúzi spotřebuje. To je ale v současné době velice obtížné hlavně díky ohromné teplotě, které je k tomu zapotřebí. Proto se výroba tímto způsobem prozatím nerealizuje.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají