Jednofázový elektroměr

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4108x owl small
 

 

Jednofázový elektroměr je elektrické měřicí zařízení, které slouží k měření odběru elektrické energie u odběratelů s jednotarifní sazbou. Ačkoliv je elektroměr majetkem distributora elektřiny, za jeho stav odpovídá odběratel. Vedle jednofázových elektroměrů se lze setkat i s elektroměry třífázovými, které mají odběratelé využívající vysokého a nízkého tarifu v rámci své distribuční sazby.

Jednofázové elektroměry mohou být stejně jako jiné elektroměry buď analogické, anebo dnes stále častěji digitální. Odečet jednofázového elektroměru provádí v pravidelných intervalech pracovník distribuční společnosti, popřípadě jiná pověřená osoba.

I elektroměry jednofázové mohou sloužit jako podružné. To znamená, že mohou být využívány k orientačnímu měření v rámci vícegeneračních domků či jiných objektů, které jsou vybaveny pouze jedním fakturačním elektroměrem, ale náklady na elektřinu je třeba rozpočítávat mezi více osob. 

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png