Karenční lhůta

Tento pojem patří do kategorie: Pojištění

Zobrazeno: 4205x owl small
 

 

Jako karenční lhůta, se označuje časové období mezi rozhodnou právní skutečností a následkem, který s sebou tato skutečnost nese. Typicky je možné se s karenční (nebo také čekací či odkladnou) lhůtou setkat v oblasti pojišťovnictví, třeba v případě připojištění pro případ nemoci. Právní skutečností je v tomto případě vznik pojistné události, tedy vznik pracovní neschopnosti. Dávky však nejsou pojišťovnou vypláceny za celé období nemoci, ale pouze za období, které následuje po karenční lhůtě. Délka čekací lhůty je stanovena ve smlouvě.

Další příklad karenční lhůty, která je tentokrát daná přímo zákonem, se týká nemocenské. Ony 3 dny, po které zaměstnanci nenáleží nárok na výplatu nemocenské, představují právě zákonem danou čekací lhůtu.

 
Přejít na slovník pojmů