Kinetická energie

Kinetická energie je energie pohybová. Má ji každý předmět, který se pohybuje. Naopak předměty v klidu mají kinetickou energii nulovou. Je dána hmotností předmětu a jeho rychlostí. Čím větší a těžší předmět je uveden do pohybu, tím větší má kinetickou energii. A tím více energie bude potřeba na jeho opětovné zabrzdění.

Kinetickou energii lze využít i k práci předmětu. Například bourací koule na stavbě. Je těžká a je jeřábem uvedena do pohybu. Zbourání zdi už ale nevykonává jeřáb, ale právě kinetická energie koule, která je náhle prudce zastavena a přenese svoji sílu do předmětu, jež se jí postavil do cesty.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají