Kogenerace

Kogenerace je způsob současné výroby elektřiny a tepla a patří mezi nejúčinnější cesty jak přeměnit energii paliva na využitelnou energii. Tato metoda především zvyšuje energetickou účinnost využití paliv. Principem je zpracovat teplo, které jinak při výrobě elektřiny odchází bez užitku. Při výrobě elektřiny v tepelné elektrárně se totiž využije jen mezi 30 až 40 procenty energie. Podobné je to při výrobě tepla, kdy opět není využita veškerá dostupná energie. Oproti tomu kombinovaná výroba umožňuje zhodnotit přes 90 % energetického obsahu paliva.

Kogenerace zároveň vede k nižší spotřebě neobnovitelných fosilních paliv, což má za následek i nižší emise škodlivých látek do ovzduší. Řadí se proto mezi nejekologičtější způsoby výroby elektřiny a tepla. Kombinovaná výroba umožňuje nejen snížení ztrát v elektrorozvodné síti, ale zajišťuje i spolehlivější dodávky. Výpadek jednoho zdroje tak nemá příliš velký vliv. Kogenerace v současnosti pokrývá téměř dvě třetiny dodávek tepla v České republice a je významně podporována i ze strany EU.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají