LTV

Tento pojem patří do kategorie: Hypotéky, Finance

Zobrazeno: 5340x owl small
 

 

LTV je zkratka anglického Loan to value, které se dá volně přeložit jako částka k zapůjčení. Téměř výhradně se s touto zkratkou setkáme v oblasti hypotéčních úvěrů. Za zkratkou běžně následuje číselná hodnota (např. LTV 90), která vyjadřuje procentní poměr mezi zapůjčenou částkou a odhadní cenou nemovitosti. Pokud tedy sjednáváme hypotéku s LTV 90 na nemovitost v hodnotě 1 000 000 Kč, můžeme si na ni půjčit až 900 000 Kč.

Vyšší hodnota LTV s sebou typicky nese i vyšší úrok. Takový hypotéční úvěr je totiž pro banku mnohem rizikovější. Hlavně v případě LTV 100 totiž banka riskuje, že v případě neschopnosti dlužníka splácet neprodá nemovitost za odhadní cenu (třeba kvůli poklesu cen nemovitostí), a zaznamená tak ztrátu. Maximální výše LTV je proto v mnoha zemích regulovaná (například v USA je limitní hodnotou LTV 80). U nás je strop nastaven na 90, ale velké procento bank se drží 80.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/hypoteky.png