Neoprávněný odběr plynu

Tento pojem patří do kategorie: Plyn, Energie

Zobrazeno: 5371x owl small
 

 

Neoprávněný odběr plynu, podobně jako neoprávněný odběr elektřiny definuje energetický zákon. Jedná se o odběr plynu bez smlouvy nebo v rozporu s ní, ale také odběr bez plynoměru či s poškozeným nebo upraveným plynoměrem. Stejně tak se za neoprávněný nebo také černý odběr plynu označuje odběr před měřícím zařízením.

Sankce za neoprávněný odběr plynu jsou velmi vysoké. Nedohodne-li se černý odběratel s dodavatelem na výši černého odběru, může být sankce vypočítána z maximálního možného odběru. Stejně vysoká je i pravděpodobnost odhalení černého odběru.

Stejně jako v případě neoprávněného odběru elektřiny není pro porušení zákona nutné zavinění. Odběratel tak odpovídá i za neoprávněný odběr, který sám nezpůsobil. Například v případě, že plynoměr poškodila třetí osoba. Pravidelná kontrola plynoměru je tedy žádoucí nejen pro průběžné zjišťování spotřeby plynu.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png