Neoprávněný odběr plynu

Neoprávněný odběr plynu, podobně jako neoprávněný odběr elektřiny definuje energetický zákon. Jedná se o odběr plynu bez smlouvy nebo v rozporu s ní, ale také odběr bez plynoměru či s poškozeným nebo upraveným plynoměrem. Stejně tak se za neoprávněný nebo také černý odběr plynu označuje odběr před měřícím zařízením.

Sankce za neoprávněný odběr plynu jsou velmi vysoké. Nedohodne-li se černý odběratel s dodavatelem na výši černého odběru, může být sankce vypočítána z maximálního možného odběru. Stejně vysoká je i pravděpodobnost odhalení černého odběru.

Stejně jako v případě neoprávněného odběru elektřiny není pro porušení zákona nutné zavinění. Odběratel tak odpovídá i za neoprávněný odběr, který sám nezpůsobil. Například v případě, že plynoměr poškodila třetí osoba. Pravidelná kontrola plynoměru je tedy žádoucí nejen pro průběžné zjišťování spotřeby plynu.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají