OPM (Odběrné a předávací místo)

Tento pojem patří do kategorie: Elektřina, Energie

Zobrazeno: 4258x owl small
 

 

OPM (Odběrné a předávací místo) je místo, na kterém dochází k předávce elektrické energie z distribuční sítě dodavatele ke konečnému spotřebiteli. Fyzicky je to místo napojení elektrické přípojky odběrného místa, které je opatřeno elektroměrem a hlavním jističem. Elektroměr je přístroj, jež měří množství spotřebované elektrické energie konkrétním odběratelem. Na základě naměřených hodnot je účtována spotřeba elektřiny.

Hlavní jistič slouží rychlému přerušení dodávky elektrické energie do odběrného místa, který je v případě nutnosti či nebezpečí shozen ručně nebo automaticky. Odběrné a předávací místo musí být na veřejně dostupném místě, aby k němu měli volný přístup pověřené osoby distributora pro případy oprav nebo pravidelných odečtů spotřeby elektřiny.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/elektrina.png