OPM (Odběrné a předávací místo)

Co je OPM?

OPM (Odběrné a předávací místo) je místo, na kterém dochází k předávce elektrické energie z distribuční sítě dodavatele ke konečnému spotřebiteli. Fyzicky je to místo napojení elektrické přípojky odběrného místa, které je opatřeno elektroměrem a hlavním jističem. Elektroměr je přístroj, jež měří množství spotřebované elektrické energie konkrétním odběratelem. Na základě naměřených hodnot je účtována spotřeba elektřiny.

Hlavní jistič slouží rychlému přerušení dodávky elektrické energie do odběrného místa, který je v případě nutnosti či nebezpečí shozen ručně nebo automaticky. Odběrné a předávací místo musí být na veřejně dostupném místě, aby k němu měli volný přístup pověřené osoby distributora pro případy oprav nebo pravidelných odečtů spotřeby elektřiny.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají