Podpojištění

Jako podpojištění označujeme stav, při kterém je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Dojde-li ke vzniku pojistné události, má tento stav negativní vliv na výši pojistného plnění. To je totiž kráceno ve stejném poměru, v jakém je hodnota pojištěného předmětu a částka, na kterou je pojištěn.

Podpojištění vzniká hned z několika důvodů. Častým z nich je snaha pojištěnce ušetřit na pojistném. Nižší ocenění hodnoty pojišťovaného předmětu totiž veden k nižší hodnotě pojištění a tedy i nižšímu pojistnému. Podobně dochází k podpojištění v případě nesprávně oceněné hodnotě předmětu. Předmět bývá velmi často podpojištěn v případě, že jeho cena vzrostla během trvání pojištění. Například na růst cen nemovitostí by měl majitel zareagovat zvýšením částky, na kterou je nemovitost pojištěna. Obdobně by měl postupovat i po rekonstrukci nemovitosti, kdy zpravidla dochází ke zhodnocení takové nemovitosti a tím i k růstu její ceny.

Opakem podpojištění je nadpojištění. V tomto případě však pojišťovna vyplatí maximálně reálnou hodnotu pojištěné věci. Záměrné nadpojištění a následné nahlášení škody, která je vyšší než škoda reálná, je dokonce trestným činem označovaná trestním zákoníkem jako pojistný podvod.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají