Podružný plynoměr

Co je podružný plynoměr?

Podružný plynoměr je měřicí přístroj nainstalovaný na rozvodu plynu za hlavním plynoměrem odběrného místa. Údaje z hlavního plynoměru slouží k účetním potřebám, na jejichž základě distributor plynu fakturuje odběratelům přesnou spotřebu. Hlavní plynoměr musí mít platnou certifikaci kalibrace z akreditované laboratoře. Ta se provádí v akreditované kalibrační laboratoři, kde se měřidlo seřídí, aby měřilo správné a přesné údaje.

Využití podružného plynoměru

Naproti tomu podružný plynoměr tuto certifikaci nemá, jeho měření tedy není považováno za obecně uznávané. Může proto sloužit pouze pro interní potřeby odběratelů. Například v domě, kde je pouze jedno odběrné místo, ale více spotřebitelů, si mohou mezi sebou rozdělit vyúčtování podle údajů z jednotlivých podružných plynoměrů. Může to být například v situaci, kdy bydlí společně rodiče a dospělé děti ve dvou domácnostech jednoho domu. Dodavatel zašle celkové vyúčtování za konkrétní odběrné místo a rodiny si fakturu rozúčtují podle údajů z podružných plynoměrů instalovaných u jednotlivých bytů.

Srovnání cen energií

Najděte si levnějšího dodavatele a snižte si účty za energie.. Začnete výběrem, kde byste chtěli začít šetřit.

Ostatní často hledají