Podružný plynoměr

Tento pojem patří do kategorie: Plyn, Energie

Zobrazeno: 8778x owl small
 

 

Podružný plynoměr je měřicí přístroj nainstalovaný na rozvodu plynu za hlavním plynoměrem odběrného místa. Údaje z hlavního plynoměru slouží k účetním potřebám, na jejichž základě distributor plynu fakturuje odběratelům přesnou spotřebu. Hlavní plynoměr musí mít platnou certifikaci kalibrace z akreditované laboratoře. Ta se provádí v akreditované kalibrační laboratoři, kde se měřidlo seřídí, aby měřilo správné a přesné údaje.

Naproti tomu podružný plynoměr tuto certifikaci nemá, jeho měření tedy není považováno za obecně uznávané. Může proto sloužit pouze pro interní potřeby odběratelů. Například v domě, kde je pouze jedno odběrné místo, ale více spotřebitelů, si mohou mezi sebou rozdělit vyúčtování podle údajů z jednotlivých podružných plynoměrů. Může to být například v situaci, kdy bydlí společně rodiče a dospělé děti ve dvou domácnostech jednoho domu. Dodavatel zašle celkové vyúčtování za konkrétní odběrné místo a rodiny si fakturu rozúčtují podle údajů z podružných plynoměrů instalovaných u jednotlivých bytů.

 
Přejít na slovník pojmů 
 
https://adfdata.cz/img/Bannery/plyn.png