Kdo je distributor plynu

 

Česká republika je protkána hustou sítí plynovodů. O jejich provoz a přepravu zemního plynu ke koncovým zákazníků se stará distributor. Jak se dělí distribuční oblasti a kolik se za tuto službu platí? Znáte rozdíl mezi distributorem a dodavatelem?

distribuce plynu 

V lednu 2007 se otevřel energetický trh. Kvůli větší průhlednosti došlo k oddělení obchodní a provozní činnosti. Vznikly tak dodavatelské a distribuční společnosti, které se svými úkoly liší. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Distributor x dodavatel zemního plynu

Distributor se stará o plynárenskou soustavu. Je tedy provozovatel rozvodné sítě. Zajišťuje přepravu plynu po celém území republiky, je zodpovědný za spolehlivé dodávky a pravidelně musí kontrolovat plynovody a provádět vnitřní inspekci. 

Dodavatel je obchodník, který plyn nakupuje za účelem dalšího prodeje. Svého dodavatele si může každý zákazník vybrat svobodně sám, ale distributor plynu je pevně přidělen na základě lokality, kde žijeme.

Neplaťte za plyn víc, než musíte. Správnou volbou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!

 

Rozdělení republiky na distribuční oblasti

Území České republiky je rozdělené do tří distribučních oblastí, z nichž každou spravuje jiný distributor. O plynovodní soustavu na jihu Čech a na Pelhřimovsku se stará E.ON Distribuce. Společnost Pražská plynárenská Distribuce, jak už plyne z názvu, působí v hlavním městě a části okresů Praha – západ a Praha – východ. Největší území obhospodařuje RWE GasNet, který dohlíží na provoz plynovodní soustavy ve zbytku republiky. Celkem se stará o přibližně  63 857 kilometrů sítí.

distribuční území ČR 

Sloučení čtyř distribučních území

K velké změně došlo během listopadu 2013, kdy proběhlo sloučení čtyř distribučních oblastí pod hlavičku RWE. Východočeská plynárenská Net, Severomoravská plynárenská Net a Jihomoravská plynárenská Net se spojily do firmy RWE GasNet. Vedení RWE si od nového uspořádání slibuje zjednodušení fungování společnosti. Sloučení má vliv také na ceny energií v jednotlivých regionech. Každá distribuční oblast měla svůj vlastní ceník regulovaných složek. Po sloučení došlo ke sjednocení cenové hladiny. 

Podrobný rozpad ceny zemního plynuČíst více

Kolik se platí za distribuci

 

Cenu za plyn tvoří:

  • regulovaná část - tvoří cca. 25 % ceny
  • neregulovaná část - tvoří cca. 75 % ceny
  • DPH 21 % - přičítá se ke koncové ceně
  • Daň ze zemního plynu - neplatí pro domácnosti
 

Ačkoli chodí odběratelům pouze jedno vyúčtování, tak de facto platí více společnostem. Faktura se skládá ze dvou částí – regulovaných a neregulovaných poplatků. Velikost neregulovaných poplatků závisí na situaci na trhu a obchodní politice dodavatele. Jedná se o platby za odebraný plyn, tedy za to co domácnost skutečně spotřebovala. 

Druhou část, tzv. regulovanou, tvoří platby za distribuci, přepravu a služby operátora trhu. Kolik zákazník zaplatí, se odvíjí nejen od příslušnosti ke konkrétní distribuční soustavě, ale také podle množství odebrané energie. Výši poplatků dopředu stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) ve svých cenových rozhodnutích. Nastavené hodnoty platí pro celý kalendářní rok. Dokument o cenovém rozhodnutí je volně přístupný jak na oficiálním webu ERÚ, tak i na stránkách jednotlivých distributorů.

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 23