Etika Ušetřeno.cz

Jsme nezávislí

Nestraníme žádnému z poskytovatelů. Nenutíme klientům produkty, o které nemají zájem, ani na ně nijak netlačíme, aby uzavřeli smlouvu.

Vždy poradíme

Pomáháme všem klientům bez rozdílu. I v případě, že si chtějí veškeré náležitosti vyřešit sami, nebo mají zájem o produkt partnera, který s námi nespolupracuje.

Jednáme fér

Jsme transparentní, netajíme odkud pochází naše příjmy. Vždy označujeme placenou reklamu a dodržujeme všechny požadavky pro nakládání s osobními údaji.

Zakládáme si na profesionalitě

Podáváme jen ověřené a pravdivé informace, které jsou podložené externím zdrojem. S klienty jednáme s úctou, jsme empatičtí a zdvořilí.

Etický kodex

Jak to děláme?

Od svého založení přinášíme transparentní porovnání spotřebitelských cen a pomáháme domácnostem i jednotlivcům snižovat výdaje. Poskytujeme poučený, odborný pohled na ceny energií, telekomunikačních a finančních služeb, které jsou pro řadu zákazníků komplikované na pochopení. Pro fungování naší služby je proto nezbytným předpokladem neutrální a nezávislý přístup, aby se na nás mohli zákazníci obracet jako na důvěryhodný zdroj, který předkládá kompletní srovnání na jednom místě.

Jak zajišťujeme svou nezávislost?

Naším cílem je nabízet aktuální informace v co nejširší možné míře, a proto neustále mapujeme trh a doplňujeme naše srovnání o všechny existující poskytovatele a produkty. Díky tomu poskytujeme nejkomplexnější srovnání cen služeb na našem trhu. Pokud některý poskytovatel není ve srovnání zahrnutý, je to z důvodu, že si to sám nepřeje nebo o něm zatím nevíme. Partner i zákazník má možnost jednoduchým způsobem iniciovat jeho doplnění.

Jak financujeme náš provoz?

Služba, kterou zákazníkům poskytujeme, je zcela zdarma. Peníze na náš provoz získáváme ze dvou zdrojů. Z provizí od dodavatelů a prodeje reklamního prostoru.

Provize

Provize nijak nenavyšují cenu produktu pro zákazníka. Jedná se o standardní součást obchodního vztahu mezi námi a poskytovateli. Provize jsou součástí provozních nákladů, se kterými poskytovatel počítá, ale v tomto případě je nemusí vynakládat uvnitř své firmy. Při doporučování jednotlivých produktů se neřídíme výškou provize.

Reklama

Dodavatelé samozřejmě stojí o to, prezentovat se na odborném webu, který navštěvují lidé, jež reklama nejvíce osloví. Reklamní prostor poskytujeme jen ověřeným firmám, se kterými máme vyzkoušenou spolupráci.

Náš přístup?

Naše služba je kromě odborného přístupu založena na transparentním předkládání informací a přísném dodržování všech požadavků na nakládání s osobními údaji. Jsme proto pro naše zákazníky důvěryhodným partnerem, jež si zakládá na dlouhodobém vztahu, který bez serióznosti a otevřeného přístupu není možné vybudovat.

Netolerujeme trestnou činnost

Naše společnosti netolerují žádnou formu trestné činnosti. Naši činnost vykonáváme vždy v souladu se všemi právními a etickými požadavky a totéž očekává od svých obchodních partnerů.

Důsledně dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci, spolupracující osoby a odpovědné osoby vždy plně dodržovali obecně závazné právní předpisy, stejně jako naše vnitřní předpisy. Máme zaveden systém pravidel zajišťujících předcházení, odhalování, ale i reakci na případná porušení. Z případných porušení vyvozujeme odpovídající důsledky.

Hlásíme se plně ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění páchání trestné činnosti a ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z našeho ekonomického postavení.

Prohlášení o nulové toleranci trestné činnosti společnosti Ušetřeno.cz si můžete stáhnout zde a společnosti Top-Pojištění.cz zde.

Whistleblowing neboli oznámení škodlivého jednání

Whistleblowing je účinným prostředkem prevence a detekce, který umožňuje zaměstnancům a smluvním partnerům, aby bez obav a předsudků informovali o důvodném podezření z nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, pravidly Ušetřeno nebo mohou mít nepříznivý dopad na podnikání nebo dobré jméno společnosti. Podrobnosti jsou upraveny v naší politice.

Na hlavní stránku

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.