Reklamační řád

Podněty a připomínky vítáme! Za Vaše náměty a připomínky jsme Vám vděční, protože nám pomáhají zlepšit naše služby pro Vás. Můžete nám je předat na infolince 226 289 029, nebo na e‑mailu reklamace@usetreno.cz. Pokud se přeci jen rozhodnete podat formální reklamaci nebo stížnost (dále pro zjednodušení jen "reklamace") dozvíte se v tomto dokumentu, jak budeme postupovat.

Reklamace

Reklamaci můžete podat, pokud se domníváte, že jsme nedodrželi podmínky smlouvy, nebo nesplnili nějakou povinnost vyplývající z právních předpisů.

Jak probíhá reklamace?

 • Reklamaci můžete podat v ústní i písemné formě, a to na infolince 226 289 029, e-mailem na adresu reklamace@usetreno.cz nebo na adresu naší společnosti Lomnického 1742/2a, Praha 4, 140 00.
 • Každou reklamaci archivujeme v elektronické formě.
 • Přijetí reklamace podané telefonicky potvrzujeme okamžikem přijetí hovoru. Při telefonickém podání a řešení reklamace mohou být hovory nahrávány.
 • Náklady na vyřízení Vaší reklamace, které nám při vyřizování vzniknou, neseme my. V případech stanovených obecně závaznými právními předpisy Vám poskytneme náhradu nákladů Vámi účelně vynaložených při uplatnění Vaší reklamace.

Co je třeba uvést?

 • V reklamaci prosím uveďte své jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Dále uveďte, čeho se reklamace týká, v čem spatřujete naše pochybení, důležitá data, čísla, částky a Vámi navrhované řešení. Tyto informace přispějí k rychlejšímu vyřízení Vaší reklamace. Přiložte případně také dokumenty, kterých se reklamace týká.

Jaké jsou lhůty k vyřízení reklamace?

 • Reklamace vyřizujeme vždy co nejdříve, max. však do 30 kalendářních dnů od doručení Vaší reklamace nám. Je možné, že Vás budeme kontaktovat kvůli doplnění nebo upřesnění některých informací. Doba čekání na doplnění údajů z Vaší strany se do uvedené 30denní lhůty nezapočítává.
 • Pokud reklamaci nemůžeme vyřídit v této lhůtě, sdělíme Vám důvod a předpokládaný termín vyřízení.

Jakým způsobem Vám sdělíme naši odpověď na reklamaci?

 • Odpověď na Vaši reklamaci Vám sdělíme v písemné podobě, a to na Vámi sdělenou e-mailovou adresu, případně na Vámi sdělenou adresu bydliště.

Co když nesouhlasíte s výsledkem reklamace?

 • Pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, obraťte se prosím s opakovanou reklamací na pověřeného vedoucího reklamací, e-mail: vedouci.reklamaci@usetreno.cz (vedoucího oddělení), reklamaci znovu prošetří a o výsledku Vás bude informovat ve lhůtách a způsobem stanovených tímto reklamačním řádem.
 • V případě, že jsme na Vaše dotazy a argumentace už odpověděli, můžeme Vás při opakované reklamaci odkázat na naše předchozí vyjádření.

Na koho se dále můžete obrátit?

Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:

 • v zákonem stanovených případech na Finančního arbitra. Finanční arbitr je státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb. (více na www.finarbitr.cz)
 • pokud pro řešení spotřebitelských sporů v oblasti pojištění není dána pravomoc Finančnímu arbitrovi, tak se lze obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. (více na: www.ombudsmancap.cz)
 • v zákonem stanovených případech na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a vykonává nad činností společnosti dohled v souladu s obecně závaznými právními předpisy (více na www.coi.cz)
 • v zákonem stanovených případech na Energetický regulační úřad. Energetický regulační úřad je orgán mimosoudního řešení některých sporů v oblasti zprostředkování energií, jehož působnost je vymezena zákonem č. 458/2000 Sb. (více na www.eru.gov.cz)
 • v zákonem stanovených případech na Českou národní banku. Česká národní banka řeší stížnosti zejména v oblastech zprostředkování spotřebitelských úvěrů a pojištění (více na http://www.cnb.cz)
 • využít můžete také platformu pro řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených on-line, která je zřízena Evropskou komisí (více na: www.ec.europa.eu/consumers/odr/)
 • kompletní seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (více na www.mpo.cz nebo https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/)

Závěrečná ustanovení

 • Tato verze Reklamačního řádu nabývá účinnosti dnem 1.2.2024.
 • Tento Reklamační řád vydává obchodní společnost Ušetřeno.cz s.r.o., IČ: 24684295, se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 165891 a obchodní společnost Ušetřeno s.r.o., IČ: 27388239, se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 115735.
 • Zprostředkování spotřebitelských úvěrů, které vykonává společnost Ušetřeno.cz s.r.o. jako vázaný zástupce podléhá reklamačnímu řádu společnosti SAB servis s.r.o., se sídlem Jungmannova 748/30, Praha 1 - Nové Město, 11000 IČ: 24704008, DIČ: CZ24704008, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427.
 • Reklamační řád zveřejňujeme na našich webových stránkách www.usetreno.cz/reklamacni-rad.

Archiv reklamačních řádů

Na hlavní stránku

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2024 Ušetřeno.cz s.r.o.