10/2/2023, Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Jak funguje automatické prodloužení (prolongace) smlouvy?

Máte u svého dodavatele energií smlouvu na dobu určitou? Člověk by měl pocit, že mu dá v takovém případě dodavatel pár měsíců před koncem závazku vědět, že je na čase dohodnout se na nových podmínkách. Je ale možné, že se nic takového nestane, dodavatel konec smlouvy zamlčí a ta se automaticky prodlouží za jiných podmínek.

Spočítejte si možnou úsporu za elektřinu

Co je to prolongace smlouvy?

Řekněme, že jste s dodavatelem podepsali smlouvu na 2 roky s automatickým prodloužením. Ta vám standardně běží, vy odebíráte energie a o nic se nestaráte. V momentě, kdy by smlouva měla vypršet, se ovšem automaticky o další dva roky prodlouží. Zcela bez skrupulí.

V některých případech se smlouva automaticky prodlouží, závazek se ale změní na dobu neurčitou. To znamená, že lze smlouvu kdykoliv bezplatně ukončit a změnit dodavatele bez sankcí.  

V čem je háček?

Smlouvy na dobu určitou v sobě mají datum, ke kterému dohoda s dodavatelem končí. V případě, že by se závazek automaticky neprodloužil, by vám v daný den přestala světla svítit, televize hrát a topení topit.

Dodavatelé tvrdí, že bez automatického prodloužení by po vypršení smlouvy většina odběratelů upadla do černého odběru. Automatické prodloužení smluv ale slouží často k polapení zákazníka. Pokud se totiž rozhodnete odejít od svého stávajícího dodavatele, musíte mu oznámit, že nesouhlasíte s dalším automatickým prodloužením smlouvy

To je ale nutné udělat v určitém období a ze smlouvy často není na první dobrou jasné, do kdy nejpozději se musíte ozvat. Dodavatelé totiž mimo jiné rozlišují, jestli se datum, ke kterému smlouva vyprší, počítá ode dne, kdy jste ji podepsali, nebo teprve ode dne, kdy jste začali odebírat energie.

automatická prolongace smlouvy

 

I takto může vypadat poznámka ve smlouvě, ze které vyplývá, že máte pouze jeden konkrétní měsíc na odvolání automatického prodloužení smlouvy. Pokud se ve stanovené době neozvete, pak se smlouva prodlouží na 5 let. Jelikož se navíc jedná o závazek na dobu určitou, je velmi obtížné odejít od dodavatele, aniž by vám naúčtoval tučný poplatek za předčasné odstoupení od smlouvy.

Výpovědní lhůta je standardně dlouhá 3 měsíce, liší se ale produkt od produktu. Někdy může být klidně jen 40 dní, jindy je zase delší než 5 měsíců.

Spočítejte si možnou úsporu za elektřinu

Kdy oznámit neprodloužení smlouvy?

Vezměte si k ruce smlouvu s vaším dodavatelem a najděte odstavec o automatickém prodloužení smlouvy. Obvykle se schovává ve všeobecných podmínkách v kapitole o ukončení dodávky. 

Jestliže nemůžete najít smlouvu, nebo v ní nevidíte zmíněný odstavec, pak se obraťte na svého dodavatele. Ten má ze zákona povinnost vám dát pravdivé a úplné informace potřebné k bezplatné změně dodavatele. Pokud se zdráhá, odvolejte se na příslušné paragrafy v Energetickém zákoně. [1]

Zjistěte, do kdy musíte vyjádřit svůj nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy. Nesouhlas zašlete písemně a včas na adresu dodavatele a od dopisu si schovejte podací lístek. Pro jistotu.

Najděte si nového dodavatele a svou situaci mu vysvětlete. Smlouvu s ním musíte uzavřít tak, aby okamžitě navazovala na tu starou a vy tedy neriskovali, že budete energie odebírat načerno. 

Info

Od smlouvy se závazkem na dobu určitou můžete bezplatně odstoupit v momentě, kdy váš dodavatel mění smluvní podmínky nebo zdražuje.

Prolongace smlouvy v budoucnu

S automatickým prodlužováním na roky a roky dopředu by brzy mělo být amen. Novela energetického zákona totiž stanovuje maximální délku smluv na dobu určitou36 měsíců. Jakmile tyto 3 roky uplynou, změní se smlouva v závazek na dobu neurčitou, tudíž bude možné ji kdykoliv ukončit zcela bez poplatků.

[1] V případě elektřiny se můžete odvolat na Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 30 odst. 2 písm. n), v případě plynu na Energetický zákon, č. 458/2000 Sb. (§ 61 odst. 2 písm. p).

Spočítejte si možnou úsporu za elektřinu

Smlouva na dobu určitou

V případě problémové prolongace smlouvy u dodavatele energií jde typicky o případy, kdy byla původní smlouva uzavřena na dobu určitou. Možná vás to při podpisu nenapadlo, ale smlouva na dobu určitou je pro zákazníka v mnoha ohledech nevýhodná. Zvlášť obsahuje-li odstavec o automatickém prodloužení.

Hlavním rizikem tohoto typu smluvního vztahu je, že pokud chcete smlouvu zrušit a odejít od dodavatele energií k jinému, musíte to v případě smlouvy na dobu určitou učinit k datu ukončení smlouvy. Pokud se rozhodnete odejít dříve, zpravidla vám za to hrozí různé typy sankcí. I ty musejí být ve smlouvě uvedené.

Ukončit smlouvu na dobu určitou předčasně a bez sankcí je možné pouze v určitých případech, o nichž se jasně hovoří v občanském zákoníku a v energetickém zákoně.

Smlouva na dobu neurčitou

Řada dodavatelů energií svým zákazníkům rovnou nabízí smlouvu na dobu neurčitou, což vás možná při podpisu smlouvy může vylekat. Ale k panice není žádný důvod. Smlouva na dobu neurčitou je pro zákazníka naopak výhodnější.

Výhoda tkví zejména v tom, že se neupisujete k žádnému závazku (například že budete od dodavatele odebírat energii po 2 roky). Můžete dodavatele změnit kdykoliv. A bez sankcí. Počítat je třeba akorát s výpovědní lhůtou (ta může trvat 1 až 6 měsíců).

Automatické prodloužení smlouvy na dobu neurčitou v tomto případě nehrozí. Ani by nemělo logiku.

Srovnejte si ceny elektřiny

Na každé koruně záleží. Pomůžeme vám, abyste nemuseli platit ani jednu navíc.

Spojte se s námi
Tel: (+420)
226 289 029

Po–Pá: 9–17 h

© Copyright 2010–2023 Ušetřeno.cz s.r.o.