Jak vypovědět smlouvu, když vás napálil podomní prodejce

 

Podlehli jste líbivým leč lživým řečem podomního prodejce a darovali jste mu svůj podpis? Radost z úspěšného obchodu nakonec vystřídá rozčarování, protože místo výhodné smlouvy jste se upsali ďáblovi. Dá se z takové situace vybruslit s čistým štítem?

žárovka a peníze ilustrace Dobrou zprávou je, že české zákony nahrávají do karet postiženým. Prostor pro manévrování je překvapivě široký, nesmíte ale otálet. Pokud s vámi uzavřel podomní prodejce smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, máte právo na odstoupení od smlouvy, aniž byste museli udávat důvody, které vás k tomu vedou. Umožňuje to § 1829 nového občanského zákoníku. Jaké prostory zákon bere jako neobvyklá místa? Typicky se jedná o smlouvy podepsané doma u zákazníka nebo na ulici. Smlouvu můžete stornovat do čtrnácti dnů od podpisu, aniž by vám hrozily jakékoli sankce.

Vyrobte si důkazy

Ukončení vztahu se provádí písemnou formou. Nejvhodnější je zaslat na adresu dodavatele doporučený dopis. Psaní pošlete spolu s dodejkou a nechte si i kopii odstoupení od smlouvy. Budete tak mít jistotu, že dopis došel včas. Navíc máte důkazy pro případ problémů, které mohou nastat na straně nesolidního dodavatele.

Podle doporučení Energetického regulačního úřadu je v případě podomního prodeje vhodné si pro případ pozdější reklamace nebo stížnosti vždy vést evidenci o jménu osoby, s níž k jednání došlo, datu a místu kde k jednání došlo a tématu jednání.

Do jednoho měsíce

Ani po uplynutí dvoutýdenní lhůty není důvod házet flintu do žita. Příležitostí na odstoupení od smlouvy máte víc než dost. Zákon říká, že jestliže nedošlo k plnění dodávky zboží nebo služeb dodavatele (stále odebíráte elektřinu a zemní plyn od starého dodavatele) můžete odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli postihu až do jednoho měsíce od jejího uzavření. To ovšem neplatí v případě, když jste si schůzku podomního obchodníka výslovně dobrovolně sjednali. Čehož některé nesolventní společnosti rády zneužívají. Pozvání může být součástí smlouvy.

Odstoupení opět probíhá písemnou formou a platí pro něj úplně stejná pravidla jako v předchozím případě. Jestli jste už novému dodavateli něco zaplatili, o své peníze se nemusíte bát. Dodavatel má povinnost se s vámi vyrovnat a vrátit vám všechny finance, a to do 30 dnů.

Když lhůta vyprší

Kdo nestihl podat výpověď do čtrnácti dní, respektive jednoho měsíce musí se připravit na nebezpečí sankcí. Obzvlášť u smluv na dobu určitou, které se obvykle podepisují na dva roky, se platí nemalé penále za nedodržení doby trvání smlouvy. Pro bližší informace si důkladně prostudujte všeobecné obchodní podmínky vašeho dodavatele.

 

 
Hodnocení článku:
Počet hlasů: 0